Om Vi deles

Vi Deles er et netværksprojekt som er startet i sommeren 2015 under land.skab festivalen.

Foreningen land.skab tog teten og arbejdede videre på at skabe et netværk og en platform, hvor inspiration og motivation til at flytte på landet, i fællesskaber, var i centrum. Med hjælp fra Syddjurs kommune er det lykkes at skaffe opstarts midler til en netværksplatform (www.videles.dk). Både fra Gentænk Landsbyen, som var et projekt under Aarhus Kulturhovedstad 2017, og fra den lokale LAG pulje på Syddjurs.

Fællesskabet og de gode historier er i centrum, men vi arbejder på noget større sammen; Det handler om at gøre det nemmere og mere overskueligt at starte og etablere kollektiver, bo- eller levefællesskab økosamfund eller andet, og det handler om at sætte fokus på hvor samfundet kunne “få glæde” af at imøde komme fællesskaber som disse. Hvilke positive efekter kommer der ud i lokalsamfund, kommuner, udkanter osv af at folk har lyst til at dele madlavning, budgetter, hverdag, børnpasning, praktiske gøremål og hvad der ellers kan være af dagligdags gøremål der er nemmere og sjovere når man er flere om det.